Bergse Buren

Bergen op Zoom

Bouwkundige opnames huizen in de omgeving


Voordat er gestart wordt met de bouw, is het gebruikelijk om bij de woningen/panden die in de buurt liggen van het bouwterrein een bouwkundige opname uit te voeren. Tijdens een bouwkundige opname wordt de woning/pand zowel van binnen als van buiten technisch bekeken. Van deze inspectie wordt een bouwkundig opnamerapport gemaakt. In dit rapport wordt elk relevant gebrek, bijvoorbeeld een scheur in de buitenmuur, genoemd en indien mogelijk gefotografeerd. Hiermee leggen we de bouwkundige staat van de woningen vast, zodat we dit tijdens de bouw goed in de gaten kunnen houden.

De opnames worden uitgevoerd door het bedrijf BBCI Frijwijk. Als uw woning hiervoor in aanmerking komt, heeft u hierover een brief ontvangen met het verzoek om een afspraak in te plannen.

Waarom is het belangrijk dat deze opname plaatsvindt?
Een opnamerapport voorkomt dat er twijfel ontstaat of een bepaald gebrek of klacht is veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden. Mocht u tijdens de bouw iets zien aan uw woning, dan kunnen we aan de hand van het rapport bepalen of dit komt door de werkzaamheden. Als er geen rapport is, bent u zelf verantwoordelijk om aan te tonen dat een eventuele schade is ontstaan door de bouwwerkzaamheden.  

Heeft u een brief ontvangen en nog een vraag?
Neem dan vooral contact op met BBCI Frijwijk. Zij helpen u graag. Ze zijn te bereiken op telefoonnummer 010-281 84 08.


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Jasper Duijvelaar

Andere berichten