De Nieuwe Wetenschappers

SCHIEDAM

Heiwerk fase D van start in week 8


Beste buren,

U heeft het ongetwijfeld al gezien: momenteel zijn wij in uw omgeving volop bezig met de bouw van nieuwbouwproject De Nieuwe Wetenschappers. We zijn druk bezig met de bouw van de derde fase (fase C) en nu alle woningen van fase D zijn verkocht, gaan we beginnen met het heiwerk van deze laatste fase.

De heiwerkzaamheden starten in februari 2020

Naar verwachting zal er in week 8 (17 februari 2020) worden gestart met de heiwerkzaamheden aan de Hogebanweg. Zie bijgevoegd situatiekaartje van fase D.

U kunt overlast ervaren tijdens de werkzaamheden

Er rijden vrachtwagens door uw wijk heen en soms zullen wij een straat moeten afsluiten voor bouwtransport of specifieke werkzaamheden op de bouwplaats. Daarnaast kunt u geluidsoverlast ervaren. Wij doen ons best om de overlast tijdens de bouw voor u als omwonende tot een minimum te beperken, maar sommige werkzaamheden brengen helaas (geluids)overlast met zich mee.

ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers

Wij zijn als bouwbedrijf aangesloten bij ‘Bewuste Bouwers’ (www.bewustebouwers.nl). Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden, dan kunt u dit melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473.

Namens het bouwteam van De Nieuwe Wetenschappers alvast bedankt voor uw begrip!