HOFLAAN EN WEIDEHOF

LEIDEN

Nieuwsbrief #1 2020


Eerste sloopwerkzaamheden 
In de laatste nieuwsbrief van april, informeerde Portaal u over de eerste sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden die in uw buurt gaan plaatsvinden. Inmiddels zijn de bouwhekken geplaatst rondom de drie portiekflats aan de Hoflaan en Weidehof. Binnen deze hekken treffen wij momenteel de eerste voorbereidingen voor de asbestsanering en sloop. 

Aan de slag per portiekflat 
Onze partner Van Diemen Sloopwerken uit Leiden gaat het asbest saneren en de woningen slopen. Het verwijderen van asbest is een specialistische taak die aan veel wettelijke regels en voorschriften moet voldoen. Van Diemen is hiervoor gecertificeerd (SC530) en een goed opgeleid team voert deze werkzaamheden uit. Zij gaat per  portiekflat aan de slag. Eerst wordt het aanwezige asbest in de portiekflat aan de Weidehof verwijderd. Zodra dit klaar is, wordt deze flat gesloopt en gaat tegelijkertijd de asbestsanering in de volgende portiekflat - aan de Hoflaan - van start. Wanneer ook in dit gebouw het asbest is verwijderd, wordt het gesloopt. De medewerkers van Van  Diemen starten ondertussen met het verwijderen van het asbest in de laatste portiekflat aan de Hoflaan. Ook deze wordt kort na de asbestsanering gesloopt. De verwachting is dat de asbestsanering en sloopwerkzaamheden voor de Kerst  kunnen worden afronden. Een en ander is afhankelijk van de verleende vergunningen en het weer.  

Na afronden sloopwerkzaamheden starten voorbereidingen voor de bouw 
Zodra Van Diemen zijn werkzaamheden heeft afgerond, neemt ERA Contour het stokje over. Voordat het echte bouwen kan starten, richt de aannemer de bouwplaats in. Daarna kan ERA Contour van start met de bouw van 74 nieuwe energiezuinige en aardgasvrije sociale huurappartementen. Zodra er meer bekend is over de start van de  bouw, informeren wij u daarover via deze nieuwsbrief.  

Wat betekenen de werkzaamheden voor u? 
Door de sloopwerkzaamheden kunt u overlast ervaren, met name van de trillingen en  van het geluid dat gepaard gaat met de werkzaamheden en met het afvoeren van het puin. Van Diemen probeert de vorming en verspreiding van stof zo veel mogelijk te beperken door de te slopen materialen continu nat te houden. Helaas is stofoverlast  niet helemaal uit te sluiten. Om die reden zijn tijdens de sloopwerkzaamheden de  parkeervakken en de trottoirs rondom de te slopen portiekflat, afgezet. Wij adviseren u om tijdens de sloopwerkzaamheden uw auto op enige afstand van het werkterrein te parkeren. Van Diemen doet zijn uiterste best om de overlast voor u tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden, dan kunt u dit 
melden via telefoonnummer 071 – 53 23 082.  

Bereikbaarheid peuterspeelzaal Leistroom 
De peuterspeelzaal Leistroom blijft gedurende de sanerings- en sloopwerkzaamheden bereikbaar. Wij verzoeken het personeel en de ouders die hun kinderen komen  brengen, hun auto zo min mogelijk voor de te slopen portiekflats te parkeren.  

Afvalcontainers 
Ook de afvalcontainers in de Weidehof zijn in de periode dat Van Diemen werkzaam is, gewoon bereikbaar. 

Aan het woord: Van Diemen Sloopwerken 
De komende maanden zijn de medewerkers van Van Diemen dagelijks in uw wijk aan het werk. De naam komt u vast bekend voor, want Van Diemen komt uit Leiden. Maar, wie zijn het precies? Wij stellen directeur Ed van Diemen graag aan u voor.  
  
V: Van Diemen is al sinds 1936 gevestigd in Leiden. Kom je daar zelf ook vandaan?  
A: Jazeker, ik ben geboren en getogen in de Kooi, in Leiden-Noord. 

V: Hebben jullie dan ook een link met het gebied waar jullie straks aan de slag gaan?  
A: Wij kennen dit deel van Leiden inmiddels goed. Twee maanden geleden hebben wij nog een oud  scholencomplex aan de Telderskade verwijderd. 

 

V: Hoe vinden jullie het om als Leids bedrijf in jullie eigen stad aan de slag te gaan?  
A: Het is altijd fijn om in onze eigen, vertrouwde stad aan de slag te gaan. Hier kennen wij de weg. En, we hebben weinig verloren uren, omdat we geen files hebben onderweg. 
  
V: Hoe lang verwachten jullie dat de asbestsanering en de sloopwerkzaamheden gaan duren?  
A: Wij verwachten onze werkzaamheden voor de kerstdagen af te ronden. Na het  asbest saneren en slopen, voeren wij het puin netjes af, zodat ERA Contour de voorbereidingen voor de bouw kan gaan treffen.  
  
V: Stel dat de omwonenden een vraag, klacht of compliment hebben over jullie werkzaamheden, hoe kunnen zij jullie dan bereiken?  
A: Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 071 – 53 23 082. Een  e-mail sturen kan ook, naar info@vandiemensloop.nl. Maar een melding maken bij de keet die op het werkterrein staat, mag natuurlijk ook! 
  
Wij wensen het team van Van Diemen veel succes en voorspoedige werkzaamheden toe in hun eigen stad! 
  
Wij houden u op de hoogte! 
Wilt u meer weten over dit project? Op www.portaal.nl/hoflaan-weidehof vindt u de meest actuele informatie en foto’s. Gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden informeren wij u actief via deze nieuwsbrief over de planning en de werkzaamheden in uw buurt. Zo bent u altijd op de hoogte.