JOHAN WAGENAARKADE

UTRECHT

Een eerste update


Een nieuwsbrief over de nieuwbouw
Wij van bouwer ERA Contour gaan de nieuwbouw aan de Johan Wagenaarkade realiseren. En omdat wij te gast zijn in uw buurt, stellen we ons graag netjes aan u voor. Dat doen we met deze nieuwsbrief. Daarna houden we u via de website www.eracontourbouwt.nl/projecten/johan-wagenaarkade graag regelmatig op de hoogte over wat er rondom de nieuwbouw gebeurt en welke overlast u hiervan eventueel kunt verwachten. Op de website kunt u ook uw mailadres achterlaten zodat u op de hoogte wordt gehouden van het laatste nieuws.

Dit is project Johan Wagenaarkade
In opdracht van woningcorporatie Mitros bouwt ERA Contour het nieuwbouwproject Johan Wagenaarkade. Drie blokjes met duplexwoningen aan het begin van de Johan Wagenaarkade zijn reeds gesloopt. Daar komen drie prachtige appartementengebouwen voor terug. De appartementen liggen aan het park dat grenst aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Het middelste blok heeft 5 verdiepingen, de twee hoekblokken elk 4 verdiepingen. De hoofdentrees van de woongebouwen bevinden zich aan de kant van het binnenterrein met de Hendrika van Tussenbroeklaan en de Petristraat.

Over ERA Contour
Omdat wij binnenkort starten met de eerste werkzaamheden, vertellen we u graag wie wij zijn.

Bij ERA Contour ontwikkelen, bouwen en onderhouden we woningen. Dat doen we met ons hoofd én met ons hart. Wij kijken namelijk verder dan mooie woningen van goede kwaliteit alleen. Alle medewerkers van ERA Contour werken vanuit passie. Hun passie voor de stad, de buurt én de bewoners. Want als de huidige én nieuwe bewoners gelukkig zijn in de buurt waar zij wonen, dan zijn wij gelukkig!

ERA Contour is gevestigd in Zoetermeer. We zijn actief in de Randstad, en net daarbuiten. Van Bergen op Zoom tot aan Alkmaar. En binnenkort dus bij u in Utrecht! Wij werken vaak middenin de stad. Dat betekent ‘werken op een postzegel’: met weinig ruimte rondom de bouwplaats en veel contact met direct omwonenden. We kijken ernaar uit ook in uw buurt aan de slag te gaan en deze uiteindelijk nog mooier achter te laten dan hij nu al is!

Dit gebeurt er de komende tijd
Zoals u heeft kunnen merken, zijn er al wat voorbereidende nutswerkzaamheden uitgevoerd. Hierover bent u via de nieuwsbrief van Mitros geïnformeerd. Tot en met week 33 zal het rustig zijn op de bouwlocatie en vanaf week 34 start JdB met grondwerk. Van maandag t/m woensdag in week 34 wordt er gewerkt aan de rioolaansluiting in de Petristraat (zie onderstaande afbeelding).

Vanaf donderdag 25 augustus is de Johan Wagenaarkade afgesloten. Dit geldt gedurende de gehele bouwperiode van de nieuwbouw (zie onderstaande afbeelding).

De nieuwe appartementen maken straks gebruik van een aardwarmtesysteem. Dat is een systeem dat gebruik maakt van de warmte die in de aarde opgeslagen zit. Om dit te realiseren, beginnen we rond oktober met het aanbrengen van de bodembronnen.

In december verwachten we te starten met het aanbrengen van de funderingspalen. Dit houdt in het aanbrengen van palen tot diep in de grond, die samen de stabiele ondergrond vormen waarop de gebouwen straks gebouwd kunnen worden. In dit project maken we gebruik van in de grond gevormde funderingspalen. Deze palen worden geboord in plaats van geheid.

Zoals het er nu naar uitziet, staat de laatste oplevering in het tweede kwartaal van 2024 gepland. Let wel: dit is onder voorbehoud.

Dit kunt u merken van onze werkzaamheden
Zoals gezegd, wordt er in week 34 aan de rioolaansluiting in de Petristraat gewerkt. Een deel van de straat wordt hiervoor opengebroken en in beide richtingen afgesloten (zie afbeelding pagina 2).

Dit geldt ook voor de afsluiting van een deel van de Johan Wagenaarkade gedurende de hele bouwperiode (zie bovenstaande afbeelding). Hierover informeren we u later meer.

Het boren naar aardwarmte geeft weinig tot geen overlast. Hetzelfde geldt voor de heiwerkzaamheden. Het grote voordeel van boorpalen is dat u minder geluidsoverlast ervaart dan bij traditionele heipalen. In plaats van de doffe klappen van een heistelling, wordt bij boorpalen een koker in de grond geboord, die ter plekke volgestort wordt met beton, waardoor een paal ontstaat.

Wij houden u op de hoogte
Na deze nieuwsbrief, ontvangt u van ons nog één keer een nieuwsbrief op papier. Verder informeren wij u graag over onze werkzaamheden via de website www.eracontourbouwt.nl/projecten/johan-wagenaarkade. Hier vindt u regelmatig updates over de bouw en de eventuele overlast die u hiervan kunt verwachten. Op deze pagina kunt u ook uw mailadres achterlaten, dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden.

ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers
Binnenkort start ERA Contour met de nieuwbouw. Het is goed te weten dat wij zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl). Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u dit altijd melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473.