JOHAN WAGENAARKADE

UTRECHT

Nieuwsbrief 4


Het eind van het jaar komt eraan: tijd om u met deze digitale nieuwsbrief te informeren over de voortgang van het nieuwbouwproject dat wij in uw buurt bouwen en wat er de komende periode te gebeuren staat.


De bouw verloopt volgens plan. We verwachten in het vierde kwartaal van 2024 klaar te zijn.

Zoals u kunt zien: de ruwbouw van de drie gebouwen, met 54 sociale twee- en driekamer huurappartementen, schiet op. Tot nog toe bouwen we volgens planning en is in januari de ruwbouw klaar.

Vincent, de uitvoerder van de Johan Wagenaarkade: “In het nieuwe jaar zijn we tot de zomervakantie vooral bezig met de kozijnen, metselwerk, daken en met de afbouw aan de binnenkant van de appartementen. Het eerste blok - aan de zijde van de Petristraat - wordt waarschijnlijkheid nog voor de zomer opgeleverd..
Zoals het er nu uitziet zijn we rond oktober helemaal klaar. Dat is wel onder voorbehoud, dat bijvoorbeeld het weer blijft meewerken.”

 

Er zullen de komende tijd meer bouwmedewerkers aan de slag zijn. We laten parkeren op het parkeerterrein van het AZC.
“We zijn dus bezig met het sluiten van de gevel en het starten met de binnenwerkzaamheden. Daarbij zijn er meer werklieden op de bouw aanwezig. Om parkeeroverlast te voorkomen, vragen we onze eigen mensen en onderaannemers te parkeren op het grote parkeerterrein bij het AZC.

Een enkele keer kan het gebeuren dat een nieuwe partij hiervan nog niet op de hoogte is en bijvoorbeeld op de stoep parkeert. Ons uitvoeringsteam let hierop en spreekt ze erop aan.”

Mocht u zien dat er toch een parkeerprobleem ontstaat, wilt u ons dat dan melden? Onze contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.
 


We zijn alert op de overlast die onze verlichting kan veroorzaken.

De afgelopen tijd hebben een paar omwonenden klachten ingediend over de harde verlichting die binnen kwam - ook overdag - en dat verlichting ’s nachts aan stond.

We hebben een aantal maatregelen genomen:

  • We hebben meer tijdschakelaars geplaatst. Die moeten er voor zorgen dat de verlichting van de meeste lichtmasten alleen aan staat tussen 6.00 en 18.00 uur.
  • Waar mogelijk zijn de lampen anders gericht. Daaraan zitten wel beperkingen, we kunnen niet alle lichtoverlast voorkomen. Goede verlichting is noodzakelijk voor de veiligheid van onze mensen. We hopen op uw begrip hiervoor.
  • Het kan gebeuren dat overdag ook behoorlijk sterke (mobiele) lampen nodig zijn om goed en veilig te kunnen werken. We instrueren onze medewerkers om bij het ophangen daarvan - ook waar mogelijk - rekening te houden met de lichtoverlast die dat kan veroorzaken.
     

Tijdens de kerstvakantie worden er geen werkzaamheden uitgevoerd, behalve op donderdag 28 december, dan wordt de bouwkraan afgevoerd.
De bouwplaats is gesloten van zaterdag 23 december tot en met zondag 7 januari.
In de eerste week van de kerstvakantie, op 28 december wordt nog wel de bouwkraan afgebouwd en afgevoerd. De gemeente Utrecht heeft voor deze dag een tijdelijke verkeersmaatregel afgegeven aan het kraanbedrijf. Wij verzoeken u vriendelijk om de bebording hiervoor in de gaten te houden, zodat er geen geparkeerde auto's de aan- en afvoerroute blokkeren.

Als er tijdens de feestdagen incidenten zijn, kunt u contact opnemen via de contactgegevens die hieronder staan. Bij grote calamiteiten, zoals brand, vragen we u om 112 te bellen.

Onze contactgegevens

ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwer (www.verbeterdebouw.nl).
Dat betekent dat wij gedragsregels hebben die ervoor zorgen dat de overlast voor de omgeving zo min mogelijk is. Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u dit melden via bovenstaande website.

Informatie over het project en alle eerdere nieuwsberichten en -brieven kunt u vinden op www.eracontourbouwt.nl/projecten/johan-wagenaarkade.

U kunt ons ook mailen via johanwagenaarkade@eracontour.nl (buiten vakantietijd).
Of bellen met 06 245 86 333 (werkdagen tussen 8 en 18 uur).

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen via TBI Direct, op telefoonnummer 0900-8243473.

De sociaal projectleider vanuit Woonin is Kyran Goudzwaard. U kunt hem bereiken via de mailbox halvemaan@woonin.nl of bellen met (088) 989 0562.


Mede namens Woonin wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig 2024!