PORSELEINEN HOF

DELFT

De bouw van Porseleinen Hof gaat van start!


Beste buren,

Wij zijn ERA Contour en wij gaan bij u in de omgeving het woningbouwproject ‘Porseleinen Hof’ realiseren, in opdracht van SYNCHROON. Bij ERA bouwen we woningen met hoofd en hart. Onze medewerkers werken vanuit passie voor de stad, de buurt en de bewoners. Dat betekent ook dat we er alles aan doen om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en u zo goed mogelijk te informeren.

U heeft het vast gemerkt: we zijn begonnen met het inrichten van de bouwplaats en we gaan binnenkort starten met bouwwerkzaamheden. Wat is de planning en wat kunt u verwachten de komende tijd? 

We gaan beginnen met het inrichten van de bouwplaats
Daarbij plaatsen we onder meer de bouwkeet. De opbouw van het ketenpark start in de tweede week van april en duurt tot circa begin mei.

Ter plekke van de gracht verloopt de aan- en afvoer van groot materiaal. Op dit moment wordt er gewerkt aan het dempen van de gracht om de wijk zoveel mogelijk te ontlasten bij deze aan- en afvoer. De verkeersbeweging in de wijk blijft daardoor intact waardoor het niet nodig is om wegen af te sluiten en er ook geen verkeeromleidingen plaatsvinden.

De verwachting is dat de gracht in het eerste kwartaal van 2024 weer in de oorspronkelijke staat gereed is.

We gaan heien in april en september, in beide gevallen zo’n 2 weken
We brengen heipalen aan om te zorgen dat de huizen en appartementen straks stevig staan. Medio april start het heien voor de appartementen. Daarmee zijn we ongeveer 2 weken bezig. Half september wordt er geheid voor de eengezinswoningen. Ook daarvoor hebben we circa 2 weken nodig.

We starten op zijn vroegst om 07.00 uur en werken tot 17.00 uur
Het vrachtverkeer richting de bouwplaats komt wel iets eerder op gang. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden starten vanaf 07.00 uur.

We blijven met onze werkzaamheden altijd binnen de normering van de overheid. Daarvoor hebben we onder meer trillingsmeters geplaatst.

Heeft u vragen? Zo komt u met ons in contact
U kunt vragen stellen via porseleinen-hof-omgeving@eracontour.nl. We antwoorden u zo spoedig mogelijk. Dat doen we of per email of telefonisch.

Informatie over de wijk en de woningen staan op de website van de koopwoningen: www.porseleinenhof.nl

Meldingen bij overlast: Bewuste Bouwers
Wij doen ons best om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij “Bewuste Bouwers”. Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken.

Mocht u desondanks toch een melding willen doen, dan kan dat bij TBI Direct via telefoonnummer 0900 - 824 34 73 (€ 0,025/ minuut) of via www.bewustebouwers.nl (kosteloos).
 

Tijdlijn, belangrijkste mijlpalen
Hieronder vindt u de belangrijkste mijlpalen op een rij, voor zover bekend en volgens de huidige planning:

  • Plaatsen bouwkeet, inrichten terrein en bouwrijp maken: van maart t/m mei
  • Heien appartementen van medio april tot eind april/begin mei
  • Heien eengezinswoningen van half september tot eind september/begin oktober
  • Start bouwwerkzaamheden appartementengebouw vanaf april
  • Start bouwwerkzaamheden eengezinswoningen vanaf zomer 2022
  • Verwachte afronding gehele project: eind 2023/begin 2024

Alvast hartelijk dank voor uw geduld en begrip! We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en horen het graag als u nog vragen of opmerkingen heeft.

Hartelijke groet,
namens het team van ERA Contour