PORSELEINEN HOF

DELFT

Een nieuwe update vanaf de bouwplaats


Beste buren,

Het is weer tijd voor nieuws van de bouwplaats van Porseleinen Hof. Het bouwterrein is ingericht en de heiwerkzaamheden voor de appartementen zijn inmiddels afgerond. In deze tweede nieuwsbrief praten we u graag bij over de werkzaamheden voor de aankomende tijd.

Maak kennis met uw nieuwe buur: de torenkraan

Op 21 en 22 juni vindt de montage van de 52 (!) meter hoge torenkraan plaats. De kraan wordt ingezet voor de bouw van de appartementen in de Porseleinen Toren.

De kraan wordt in delen naar de bouwplaats gebracht en de transporten hiervoor vinden plaats op dinsdag 21 juni. Voor de montage van de torenkraan wordt een mobiele kraan (200-tonner) gebruikt; deze kraan staat 2 dagen op de bouwplaats. Op de eerste dag wordt de toren (mast) opgebouwd en op de tweede dag wordt de giek gemonteerd.

We gaan starten met het boren van de bronnen voor de eengezinswoningen

Vanaf 13 juni wordt er gestart met het boren van de warmtebronnen van de eengezinswoningen. Het boren van de warmtebronnen neemt circa 2 weken in beslag. In totaal worden er 17 bronnen geboord, één bron per woning.

De werktijden blijven onveranderd

We starten op zijn vroegst om 07.00 uur en werken tot 16.00 uur. Werkzaamheden na 16.00 uur beperken we tot een minimum en we blijven ons best doen voor een zo laag mogelijk overlastniveau.  Hierbij blijven we altijd binnen de wettelijke normering.

Heeft u vragen? Zo komt u met ons in contact

U kunt vragen stellen via porseleinen-hof-omgeving@eracontour.nl. We antwoorden u zo spoedig mogelijk. Dat doen we of per email of telefonisch.

Meldingen bij overlast: Bewuste Bouwers

Wij doen ons best om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij “Bewuste Bouwers”. Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken.

Mocht u desondanks toch een melding willen doen, dan kan dat bij TBI Direct via telefoonnummer 0900 - 824 34 73 (€ 0,025/ minuut) of via www.bewustebouwers.nl (kosteloos).

Zomervakantie: vrijdagmiddag 22 juli t/m zondag 21 augustus

Nog zo’n zes weken en dan leggen we op de bouwplaats vier weken de werkzaamheden neer want de zomervakantie, oftewel bouwvak, staat voor de deur.

De bouwplaats is gesloten vanaf vrijdagmiddag 22 juli t/m zondag 21 augustus. Ook ons kantoor is gesloten. Mails verstuurd aan porseleinen-hof-omgeving@eracontour.nl worden pas na de zomersluiting weer in behandeling genomen.

Alvast hartelijk dank voor uw geduld en begrip. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een mooie zonnige zomer!

Hartelijke groet,
namens het team van ERA Contour