PORSELEINEN HOF

DELFT

Een nieuwe update vanaf de bouwplaats


Beste buren,

We zijn inmiddels weer even aan de slag bij u in de buurt op het bouwterrein van nieuwbouwproject Porseleinen Hof. Medio april zijn we begonnen met de heiwerkzaamheden voor de appartementen en voor de zomervakantie zijn de warmtebronnen van de eengezinswoningen geboord. In deze derde nieuwsbrief praten we u verder bij over de werkzaamheden voor de aankomende tijd.

We gaan starten met het heien voor de eengezinswoningen

In de week van 3 oktober gaan we beginnen met de heiwerkzaamheden voor de eengezinswoningen. Als alles volgens planning verloopt, nemen deze werkzaamheden zo'n 2 weken in beslag.

Deze periode is voor u als omwonende helaas ook de periode waarin u de meeste overlast van onze bouwwerkzaamheden ervaart. Geluid en trillingen zijn bij deze werkzaamheden onvermijdelijk en u hoort dan de wellicht bekende doffe klappen van de heistelling, die de palen met slagen de grond in werkt. We zijn ons er van bewust dat dit voor u als buren hinderlijk kan zijn.

Om de overlast voor u als omwonende zo veel mogelijk te beperken, wordt hierbij gebruikgemaakt van een geluidsmantel. Deze wordt om de installatie heen geplaatst, en schermt een deel van het geluid af. Het geluid wordt hierdoor minder, maar we kunnen dit ook met de geluidsmantel helaas niet helemaal wegnemen. Ook worden er drie trillingsmeters opgehangen om de trilling te monitoren. De heistelling begint niet voor 7.00 uur zodat u niet onnodig vroeg wordt gewekt.

De voortgang van de Porseleinen Toren

De realisatie van de Porseleinen Toren met daarin de appartementen verloopt volgens schema. De eerste verdiepingsvloer is volledig gestort. En ook de eerste betonwanden van de tweede verdieping zijn klaar. We gaan nu echt de lucht in!

De verwachting is dat we aan het eind van het jaar zelfs al tot de zesde verdieping zijn en ook zullen dan de eerste HSB elementen zijn aangebracht. HSB, ofwel HoutSkeletBouw is, zoals de naam al aangeeft, een skelet gebouwd van hout. De toren zal dan echt goed zichtbaar worden.

Heeft u vragen? Zo komt u met ons in contact

U kunt vragen stellen via porseleinen-hof-omgeving@eracontour.nl. We antwoorden u zo spoedig mogelijk. Dat doen we of per email of telefonisch.
 

Meldingen bij overlast: Bewuste Bouwers

Wij doen ons best om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij “Bewuste Bouwers”. Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken.

Mocht u desondanks toch een melding willen doen, dan kan dat bij TBI Direct via telefoonnummer 0900 - 824 34 73 (€ 0,025/ minuut) of via www.bewustebouwers.nl (kosteloos).

Wederom hartelijk dank voor uw geduld en begrip. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en horen het graag als u vragen heeft.  

Hartelijke groet,
namens het team van ERA Contour

Gerke Haisma
Projectmanager