THE HUDSONS

ROTTERDAM

Bouw fase 2 start binnenkort


Beste buren van The Hudsons,

Binnenkort start de bouw van The Hudsons Fase 2 op het terrein tussen de Puntstraat en de Hudsonstraat. Op dit moment zijn wij van ERA Contour druk met de voorbereidingen.

Voorbereidingen bouwwerkzaamheden deze week
Deze week starten wij met de inrichting van het bouwterrein. Er worden bouwhekken om het terrein aangebracht. Hierdoor vervallen de parkeerplaatsen die direct langs het bouwterrein liggen. Om de parkeerhinder te beperken gebruiken we niet meer vakken dan noodzakelijk voor onze werkzaamheden en ieders veiligheid. Aan het begin van de bouw, zullen de parkeervakken richting de Catharina Beersmansstraat nog beschikbaar zijn. Na het plaatsen van de bouwhekken, maken we de grond bouwrijp.

U kunt overlast ervaren tijdens de werkzaamheden
Er rijden vrachtwagens door uw wijk heen en soms zullen wij een straat moeten afsluiten voor bouwtransport of specifieke werkzaamheden op de bouwplaats. Wij doen ons best om de overlast tijdens de bouw voor u als omwonende tot een minimum te beperken, maar sommige werkzaamheden brengen helaas (geluids)overlast met zich mee. Via deze website informeren wij u regelmatig over de voortgang van de bouw.

Minder geluid door andere heitechniek
Naar verwachting komt half juni de heistelling naar het bouwterrein. We zijn nog in overleg met de leverancier om de precieze planning af te stemmen. We gebruiken een andere heitechniek dan onlangs bij The Hudsons Fase 1. Een techniek die minder geluids- en trillingsoverlast veroorzaakt. De palen worden de grond ingedraaid/gedrukt, in plaats van geslagen. De hinderlijke klappen van de heistelling ontbreken, maar het geluid van de motoren van de heistelling zijn wel hoorbaar.

ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers
Wij zijn als bouwbedrijf aangesloten bij ‘Bewuste Bouwers’ (www.bewustebouwers.nl). Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u dit melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473.

Contactpersoon voor de buurt
Heeft u vragen, klachten of ideeën die u met ons wilt delen, neem dan op dinsdag of woensdag contact op met omgevingsmanager Delian de Gier via 06 461 441 53 of mail naar delian.degier@eracontour.nl.

Namens het bouwteam,

alvast bedankt voor uw begrip!