BUUR

UTRECHT

Gedeeltelijke afsluiting fietspad en busbaan


Vlak voor de kerstvakantie hebben we in samenspraak met Gemeente Utrecht barriers op het fietspad aan de Vaduzdijk geplaatst. Door het plaatsen van deze barriers hebben we een ‘bouwveiligheidszone’ gecreëerd. Deze bouwveiligheidszone is noodzakelijk om de veiligheid van passerende fietsers en overige verkeersdeelnemers beter te kunnen waarborgen tijdens onze werkzaamheden. We maakten al gebruik van valschotten en netten aan de steigers, maar zeker nu we met de bouwwerkzaamheden verder de lucht in gaan, is het daarnaast nodig deze bouwveiligheidszone te creëren. Samen met de gemeente zijn we tot de conclusie gekomen dat het fietspad aan de Vaduzdijk voldoende breed is om deze zonder aanvullende maatregelen te halveren.

De bouwveiligheidszone met afzetting door barriers zal tijdens de bouw, zo lang als nodig is, gehandhaafd blijven. Ook is de busbaan aan de Centrumboulevard deels gehalveerd. Ergens in maart wordt deze maatregel nog verder uitgebreid over de busbaan langs ons 3e bouwblok. Al deze voorzieningen worden in fases weer verwijderd na het wegnemen van de gevelsteigers in 2023. Uiteraard zijn alle afspraken in overleg met Gemeente Utrecht en de busmaatschappij gemaakt.