BUUR

UTRECHT

Informatiebrief #2


Binnenkort gaat ERA Contour bij u in de buurt aan de slag met de nieuwbouw van project BUUR. Vanaf nu houden we u via deze website regelmatig op de hoogte over wat er rondom de nieuwbouw gebeurt en welke overlast u hiervan eventueel kunt verwachten.

BINNENKORT STARTEN WE MET BOOR- EN HEIWERKZAAMHEDEN

De start van de bouw van het project BUUR komt nu heel snel dichterbij! In de week van 8 februari starten we met het aanbrengen van de boorpalen, waarover we u in de vorige nieuwsbrief al vertelden. Deze werkzaamheden nemen zo'n 14 weken in beslag.

In de week van 22 februari verwachten we vervolgens te starten met het aanbrengen van de heipalen. Deze werkzaamheden nemen zo’n 7 weken in beslag. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de boor- en heipalen die in het project BUUR toegepast worden, en de overlast die u daarvan kunt verwachten.Voor beide werkzaamheden geldt dat we starten bij bouwblok 1, dan door naar 2 en aansluitend blok 3. Waarbij blok 1 tussen de Grauwaartsingel, Vaduzdijk en Lissabonpromenade ligt, blok 2 daarnaast, meer richting de Centrumboulevard, en blok 3 aan de andere kant van de Lissabonpromenade. Zie ook het kaartje hieronder.

Gemiddeld gaan er per blok zo'n 330 palen (hei- en boorpalen) de grond in. Dus zoals het er nu naar uitziet, zitten alle heipalen eind april in de grond, en half mei ook alle boorpalen. De volgorde (starten met boorpalen, daarna ook starten met heipalen) is anders dan wij u in de vorige nieuwsbrief vertelden. Dit komt doordat de machine voor het aanbrengen van de boorpalen, eerder dan gepland beschikbaar is.

HEI- EN BOORPALEN ALS STABIELE ONDERGROND

De appartementengebouwen van BUUR worden gebouwd op palen die diep in de grond worden aangebracht, zodat een stabiele ondergrond ontstaat. In dit project maken we gebruik van twee soorten palen, die op een verschillende manier in de grond aangebracht worden. Het gaat om heipalen en boorpalen. De heipalen worden met grote slagen de grond in geheid. De boorpalen worden, zoals de term al doet vermoeden, in de grond geboord.

We vertellen dit u, omdat er verschil zit in de overlast die u hiervan ervaart. Als wij de heipalen aanbrengen, hoort u de wellicht bekende doffe klappen van de heistelling (de machine) die de palen met slagen de grond in werkt. Om deze overlast voor u als omwonende zo veel mogelijk te beperken, wordt hierbij gebruikgemaakt van een geluidsmantel. Deze wordt om de installatie heen geplaatst, en schermt een deel van het geluid af. Het geluid wordt hierdoor minder, maar we kunnen dit ook met de geluidsmantel helaas niet helemaal wegnemen.

Van het aanbrengen van de boorpalen ervaart u minder geluidsoverlast. Hierbij wordt een koker in de grond geboord, die ter plekke volgestort wordt met beton. De enige geluidsoverlast die u hiervan kunt verwachten, is het geluid van de machines die staan te draaien.

OOK GEMEENTE UTRECHT IS NAUW BIJ HET PROJECT BETROKKEN

Onze bouwwerkzaamheden vinden uiteraard plaats binnen de hiervoor geldende wettelijke kaders. Tijdens de heiwerkzaamheden worden bijvoorbeeld de trillingen en het geluid richting de omgeving gemonitord door een onafhankelijke en deskundige partij. Aanvullend wordt dit door de gemeente Utrecht gecontroleerd. Heeft u vragen over de rol va de gemeente tijdens de bouwwerkzaamheden van dit project? Neem dan gerust contact op met de betrokken omgevingsbegeleider van Gemeente Utrecht: de heer Carst Hoppenbrouwer. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 030 - 286 46 44 of e-mailadres c.hoppenbrouwer@utrecht.nl.
 

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE

Dit is de laatste nieuwsbrief die u van ons op papier ontvangt. Verder informeren wij u graag over onze werkzaamheden via de website www.eracontourbouwt.nl/projecten/buur. Hier vindt u regelmatig updates over de bouw en de eventuele overlast die u hiervan kunt verwachten.


 

ERA CONTOUR IS AANGESLOTEN BIJ BEWUSTE BOUWERS

Binnenkort start ERA Contour met de nieuwbouw. Het is goed te weten dat wij zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl). Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u dit altijd melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op telefoonnummer 0900 – 82 434 73.


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Team BUUR

Andere berichten

Wij wensen u fijne feestdagen!

De feestdagen staan voor de deur! Tijd om het kerstdiner voor te...

Tussentijdse update vorderingen bouw

Het is weer eens tijd voor een update over de vorderingen van de bouw....

Bouwvakantie: even rust rond BUUR

De zomervakantie is net begonnen, en ook voor ons is het tijd om er...

Extra werkzaamheden op woensdag 23 februari

Op woensdag 23 februari wordt de betonnen garagevloer van...

Gedeeltelijke afsluiting fietspad en busbaan

Vlak voor de kerstvakantie hebben we in samenspraak met Gemeente...

Wij wensen u fijne feestdagen!

De afgelopen tijd hebben we bij BUUR goed door kunnen bouwen. Zoals u...

De garagevloer van BUUR wordt gevlinderd

Aanstaande donderdag, 16 september, wordt de garagevloer van...

Even rust rond BUUR

De zomervakantie is net begonnen, en ook voor ons is het tijd om er...

We zijn bijna klaar met heien!

Het bericht waar iedereen in de omgeving reikhalzend naar uitgekeken...

Na onderbreking gaan we verder met heien

Het is u vast en zeker opgevallen: de afgelopen dagen werd er niet...

Update start heien

We zijn inmiddels alweer even aan de slag bij u in de buurt op het...

Update start heiwerk

Begin februari informeerden wij u via de nieuwsbrief over de planning...

Informatiebrief #1 2020

Beste buren, dit is de eerste nieuwsbrief voor BUUR. Omdat wij...