SAWA

ROTTERDAM

Meer groen, minder grijs


De vakantie is voorbij. Hoogste tijd om aan de slag te gaan. Team SAWA is begonnen met de voorbereidingen op de start van de bouw. Sinds deze week is er activiteit op de locatie, want het bouwterrein wordt ingericht. Daarnaast worden er trottoirbanden verlaagd en de wegen verruimd zodat het transport rondom de bouwplaats veilig kan plaatsvinden.

Bigbags met grond voor 'bruin dak'
Ook starten de grondwerkzaamheden. Op de plek waar SAWA komt wordt grond afgegraven en afgevoerd om ruimte te maken voor de fundering. Een deel van die grond slaan we extern op in bigbags. Het dak van SAWA wordt straks deels een ‘bruin dak’ zoals dat heet. Dat wil zeggen dat de grond weer hergebruikt wordt om inheemse planten die spontaan uit de omgeving komen aanwaaien hier te laten groeien. Daarmee draagt SAWA bij aan een omgeving die aantrekkelijk wordt voor meer soorten insecten en vogels. En wie weet vliegt er dan straks wel een zwarte roodstaart rond op de Lloydpier.

Plaatsting bouwkeet medio september
Om dat mogelijk te maken heeft team SAWA een werkplek nodig vanuit waaruit onze vakmensen dagelijks aan de slag gaan. Deze bouwkeet verwachten we tussen week 36 en 38 op te bouwen op de groenstrook in het midden van de Lloydstraat. En ja die is alvast hartstikke groen. Rond die tijd zullen we ook op de hoofdriolering aangesloten worden. Hiervoor is een tijdelijk omleiding noodzakelijk. Tegen die tijd informeren we je over de planning en bereikbaarheid.