AQUARIUS

AMSTELVEEN

Update bouwwerkzaamheden december 2021


Beste buren,

Begin oktober informeerden wij u via de informatiebrief over de plannen voor de flat Aquarius. In deze tweede nieuwsbrief schrijven we wat u de aankomende periode kunt verwachten.

Wat staat er te gebeuren

De Aquarius gaat op de schop en krijgt een complete make-over. Naast sloop- en renovatiewerkzaamheden bouwen we op beide gebouwen een extra laag met woningen. En in plaats van één hoofdentree komen er vier entrees. De planning van de werkzaamheden voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

  • Vanaf 13 december start het heien van de nieuwe entrees. Dit duurt tot 24 december.
  • In januari en februari storten we vloeren van de nieuwe entrees.
  • Vanaf mei plaatsen we de prefab betonnen elementen van de entrees. De elementen zijn in de fabriek gemaakt en worden op de bouwplaats verwerkt.
  • Tot februari slopen we het metselwerk aan de gevels.
  • Tot april/mei slopen we het binnenwerk van de flat.

Impressie van het vernieuwde Aquarius, met links één van de nieuwe entrees

Welke overlast kunt u de komende tijd verwachten?

  • Bij het heien monitort een onafhankelijke partij de trillingen en het geluid. We zorgen dat we binnen de wettelijke kaders blijven.
  • Voor geluidsoverlast, zoals boren en kloppen, moet u rekening houden met het huidige niveau. Ook het werkverkeer voor de aan- en afvoer van materialen blijft de aankomende periode onveranderd.
  • Stofoverlast is er nu niet of nauwelijks, en dat blijft in de komende periode ook zo. Als we slopen sproeien we met water om stofwolken te voorkomen.

Onze werkuren blijven: we starten op zijn vroegst om 7.00 uur en werken tot 16.00 uur. Werkzaamheden na 16.00 uur beperken we tot een minimum en we zorgen voor een zo laag mogelijk overlastniveau. We blijven te altijd binnen de wettelijke normering.

Parkeren van medewerkers
Onze medewerkers parkeren momenteel in de wijk, omdat de ruimte op het bouwterrein onvoldoende is in combinatie met de werkzaamheden.


Een impressie van één van de nieuwe entrees

Bewuste Bouwers

Wij doen ons best om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij “Bewuste Bouwers”. Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u desondanks toch een melding willen doen, dan kunt u dit doen bij TBI Direct via telefoonnummer 0900 - 824 34 73 (€0,025 / minuut) of via www.bewustebouwers.nl (kosteloos).

Met bewoners en voor bewoners

Op 28 oktober was het officiële startschot van de renovatie. Een aantal bewoners die na renovatie terugkeren hebben, samen met wethouder Rob Ellermeijer van de gemeente Amstelveen, het officiële startschot gegeven.

"We hebben de afgelopen jaren veel met bewoners gesproken over wat er moet gebeuren met de Aquarius", zegt Bert Halm, bestuurder bij Eigen Haard. "We willen dat deze flat een mooie woon- en samenleefplek wordt. We hebben ook geleerd van de afgelopen periode. Samen met de gemeente en bewoners zetten we onze schouders onder onze nieuwe bewonersgerichte werkwijze onder het motto ‘Samen komen we verder!’"

Foto van de officiële start van de renovatie

Kerstvakantie

That time of year....de feestdagen staan voor de deur! Namens het hele team van ERA Contour wensen wij u hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar! Wij gaan er ook even tussenuit. De bouwplaats is tijdens deze periode gesloten. Vrijdag 24 december 2021 is onze laatste werkdag en vanaf maandag 10 januari 2022 zijn wij weer aan het werk en bereikbaar.

Wij houden u op de hoogte

Wij verwachten u half april 2022 een nieuwe update te kunnen geven. Heeft u vragen of wilt u deze graag persoonlijk stellen? U bent op werkdagen tussen 08.00 – 16.00 uur van harte welkom in onze bouwkeet. U kunt een mail sturen aan aquarius@eracontour.nl en dan nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

Alvast hartelijk dank voor uw geduld en begrip! Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoor het graag als u nog vragen of opmerkingen heeft.


Hartelijke groet,
namens het team van ERA
 

Antoon Hoogveldt

Hoofduitvoerder