AQUARIUS

AMSTELVEEN

Update bouwwerkzaamheden oktober 2021


Beste buren,

Wij zijn ERA Contour en renoveren bij u in de omgeving het gebouw ‘Aquarius’ in opdracht van corporatie Eigen Haard. We bouwen woningen met ons hoofd en met ons hart. Onze medewerkers werken vanuit passie voor de stad, de buurt en de bewoners. Dat betekent ook dat we er alles aan doen om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

U heeft het vast gemerkt: deze zomer zijn wij en onze onderaannemers begonnen met werkzaamheden.
Wat is de planning en wat kunt u verwachten de komende tijd? Met deze brief informeren we u daarover. Maar eerst wat achtergrondinformatie over dit project.


Wat wordt er verbeterd aan Aquarius? 

Eigenlijk zo’n beetje alles. De buitenkant van het gebouw krijgt een complete make over, onder meer met mooi metselwerk en nieuwe puien. Verder komt er nieuwe verlichting aan de buitenzijde.
Bovenop allebei de gebouwen komt een extra laag met woningen. Ook dat draagt bij aan de nieuwe uitstraling van Aquarius.

In plaats van één hoofdentree komen er dadelijk vier entrees. Daardoor wonen er in de toekomst minder bewoners per entree. In de oude situatie was er sprake van hele lange gangen. Nu met 4 entrees, in plaats van één hoofdentree, is er meer ruimte voor onderling contact én is het ook prettiger naar je woning lopen.

Aquarius krijgt een grotere variatie aan woningtypes: van grotere tot kleinere appartementen, van sociale tot vrije sector huur. Er komen dadelijk 182 appartementen in plaats  van 148 in de oude situatie.

De gebouwen worden toekomstbestendig. Dat houdt in dat ze gaan voldoen aan de actuele isolatie eisen en worden voorbereid om gasloos te worden. 


Impressie van het vernieuwde Aquarius, met links een van de nieuwe entrees

Wat gaan we doen?
De renovatie van Aquarius is zo ingrijpend, dat de gebouwen helemaal ‘gestript’ worden. Daarbij zijn er zoveel mogelijk onderdelen uitgehaald om te hergebruiken, in Aquarius zelf of in andere woningen.
Momenteel worden onder meer de puien verwijderd en zijn de eerste uitsparingen gezaagd voor de te maken extra liftschachten.

Dat heeft u vast gemerkt: er wordt geboord en er is werkverkeer voor de afvoer van de materialen.
Ook wordt het gebied rond de gebouwen klaar gemaakt, zodat we in de volgende fase - begin volgend jaar - kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.
 

Wat betekent dat voor de periode tot januari?
Voor geluidsoverlast, zoals boren en kloppen, moet u rekening houden met het huidige niveau. Ook het werkverkeer voor de aan- en afvoer van materialen blijft tot januari onveranderd.

Stofoverlast is er nu niet of nauwelijks, en dat zal er in de komende periode ook zo blijven. We nemen maatregelen met water om dat te voorkomen.

Onze werknemers parkeren momenteel in de wijk, omdat  de ruimte direct rond Aquarius onvoldoende groot is in combinatie met de werkzaamheden. Dit zal niet toenemen in deze periode.

Qua tijdstippen: we starten op zijn vroegst om 7.00 uur en werken tot 16.00 uur. Werkzaamheden na 16.00 uur beperken we tot een minimum en we zorgen voor een zo laag mogelijk overlastniveau. We blijven te allen tijde binnen de normering.

Bewuste Bouwers

Wij doen ons best om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij “Bewuste Bouwers”. Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u desondanks toch een melding willen doen, dan kunt u dit doen bij TBI Direct via telefoonnummer 0900 - 824 34 73 (€0,025 / minuut) of via www.bewustebouwers.nl (kosteloos).

Inloopochtend voor omwonenden op zaterdag 23 oktober a.s.
Benieuwd naar wat we precies gaan doen en wanneer? Op zaterdag 23 oktober aanstaande organiseren we een inloopochtend van 10.30 - 12.00 uur. In onze bouwkeet geven we een toelichting op het plan, verzorgd door onze architect en de hoofduitvoerder. Ook het 3D model zullen we op scherm laten zien. Natuurlijk kunt u al uw vragen daar stellen.

Als u erbij bij wilt zijn op 23 oktober, wilt u dan een mailtje sturen naar aquarius@eracontour.nl en daarin aangeven met hoeveel mensen u langs wilt komen?

Verdere informatie
Rond de jaarwisseling verwachten we u weer een nieuwe nieuwsbrief te sturen.
Verder kunt u altijd terecht op de website www.eracontourbouwt.nl/aquarius waar u de informatie uit deze nieuwsbrief kunt vinden en updates daarop.

Alvast hartelijk dank voor uw geduld en begrip! Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoor het graag als u nog vragen of opmerkingen heeft.


Hartelijke groet,
namens het team van ERA
 

Antoon Hoogveldt

Hoofduitvoerder