AQUARIUS

AMSTELVEEN

Update bouwwerkzaamheden april 2022


Beste buren,

Het is weer tijd voor nieuws van de bouwplaats van de nieuwe Aquarius. Met het mooie voorjaarsweer bent u ongetwijfeld vaker in de tuin of op het balkon en heeft u de ramen en deuren geopend. We realiseren ons dat u daardoor meer overlast ervaart van de werkzaamheden op de bouw.

We starten op zijn vroegst om 07.00 uur en werken tot 16.00 uur
Werkzaamheden na 16.00 uur beperken we tot een minimum en we zorgen voor een zo laag mogelijk overlastniveau. We blijven altijd binnen de wettelijke normering. Voor geluidsoverlast, zoals boren en kloppen, moet u rekening houden met het huidige niveau. Ook het werkverkeer voor de aan- en afvoer van materialen blijft de aankomende periode onveranderd.

Parkeren van medewerkers
We hebben van een aantal omwonenden berichten ontvangen over het parkeren van onze medewerkers in de wijk. Alle medewerkers krijgen de informatie om te parkeren op het openbare parkeerterrein naast Aquarius, aan de Tiber. Helaas is parkeren op de bouwplaats op dit moment niet mogelijk in verband met de veiligheid.

Wat staat er te gebeuren de aankomende periode
De Aquarius krijgt een compleet nieuw gezicht, van binnen en buiten. De werkzaamheden bestaan uit sloop, renovatie en nieuwbouw. Beide gebouwen krijgen een extra laag met woningen en in plaats van één hoofdentree komen er vier.

De planning van de werkzaamheden voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

Sloopwerkzaamheden
De sloopwerkzaamheden verlopen volgens plan. De volledige sloop van delen van het gebouw duurt tot en met circa juni. Helaas is het geluid van de sloopwerkzaamheden niet verder terug te brengen dan dat nu het geval is. We begrijpen dat dit vervelend is en vragen wat begrip van u.

Nieuwe liftschachten
Aquarius gaat van één naar vier entrees. Daar maken we extra liftschachten voor. De locatie voor de eerste nieuwe liftschacht is gesloopt. Begin mei beginnen we met de opbouw van de schacht. De nieuwe schachten zijn gemaakt in de fabriek gemaakt en worden op de bouwplaats verwerkt. De aanvoer van het prefab materiaal kunt u verwachten begin mei. Houd hierbij rekening met grotere vrachtwagens dan normaal. In april beginnen we met de sloop van de tweede liftschacht. Deze bouwen we medio mei weer op.  

Modelwoning
Naast de sloopwerkzaamheden zijn we ook begonnen met de opbouw. We richten bijvoorbeeld een modelwoning in. We verwachten hier medio mei mee klaar te zijn. Uiteraard delen we daar de foto’s van.

Piepgeluid bestaande rookmelders
We hebben meldingen ontvangen over een vervelend piepgeluid vanaf de bouwplaats. In het gebouw waren nog een paar rookmelders die piepten omdat de batterijen op waren. We hebben direct de rookmelders verwijderd.

Bewuste Bouwers
Wij doen ons best om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij “Bewuste Bouwers”. Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u desondanks toch een melding willen doen, dan kunt u dit doen bij TBI Direct via telefoonnummer 0900 - 824 34 73 (€0,025 / minuut) of via www.bewustebouwers.nl (kosteloos).

Wij houden u op de hoogte
Wij verwachten u begin juli een nieuwe update te kunnen geven. Verder informeren wij u graag over onze werkzaamheden via de website: www.eracontourbouwt.nl/projecten/aquarius. Heeft u vragen? U bent op werkdagen tussen 08.00 – 16.00 uur van harte welkom in onze bouwkeet. U kunt een mail sturen aan aquarius@eracontour.nl en dan nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

Alvast hartelijk dank voor uw geduld en begrip! Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en horen het graag als u nog vragen of opmerkingen heeft.


Hartelijke groet,
namens het team van ERA Contour                    namens Eigen Haard

Antoon Hoogveldt                                                     Thijs Faber

Hoofduitvoerder                                                        Projectontwikkelaar