AQUARIUS

AMSTELVEEN

Update bouwwerkzaamheden april 2023


Beste buren,

Het is weer tijd voor een update vanaf de bouw van de nieuwe Aquarius.

Zoals u wellicht al heeft gezien, zijn alle gevel steigers aan de zijde van de Watercirkel inmiddels gedemonteerd. De nieuwe gevel is hierdoor goed zichtbaar. Om in mei te kunnen gaan starten met de graafwerkzaamheden van het nieuwe nuts tracé, volgt de demontage van de steigers aan de Groenelaan later.

Een extra laag woningen op beide gebouwen

Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan de extra laag met woningen bovenop het gebouw, de zogeheten maisonnette woningen. De werkzaamheden aan de daken lopen op zijn eind.

Overige werkzaamheden

Net voor de zomervakantie gaat de gemeente starten met het aanbrengen van een nieuwe riolering in de grond t.b.v. het nieuwe gebouw.

Nieuwe liften en trappenhuizen

De nieuwe Aquarius krijgt vier entrees. De eerste twee nieuwe liften zijn geplaatst en we werken nu aan de laatste twee liften. Ook zijn we een aardig eind op weg met de nieuwe trappenhuizen.

Werkzaamheden in de woningen

De binnenbouw is in volle gang en verloopt volgens plan. De woningen in de lage vleugel zijn in de afbouw fase al zover gereed dat we zijn begonnen met het monteren van de keukens. De afbouw in de woningen in de hoge vleugel volgen hierna.

Prognose oplevering

De eerste woningen worden volgens de huidige prognose na de zomervakantie aan Eigen Haard opgeleverd. Op 21 juni organiseren wij een kijkmoment voor de terugkerende huurders. Graag willen we u dan ook uitnodigen op de bouwplaats om een kijkje te komen nemen naar de nieuwe Aquarius.

U bent op 21 juni tussen 16.00-17.00 uur van harte welkom. Vindt u het leuk om aanwezig te zijn? Meldt u zich dan vooraf aan door een email te sturen aan aquarius@eracontour.nl.

Bewuste Bouwers

Wij doen ons best om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij “Bewuste Bouwers”. Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren om de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Wilt u desondanks een melding doen, bel TBI Direct via telefoonnummer 0900 - 824 34 73 (€0,025 / minuut) of via www.bewustebouwers.nl (kosteloos).

Wij houden u op de hoogte

Wij verwachten u voor de zomervakantie een nieuwe update te kunnen geven. 

Heeft u vragen? U bent op werkdagen tussen 08.00 – 16.00 uur van harte welkom in onze bouwkeet. U kunt een mail sturen aan aquarius@eracontour.nl en dan nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

Wederom hartelijk dank voor uw geduld en begrip! We hopen u op 21 juni te mogen verwelkomen en horen het graag als u nog vragen of opmerkingen heeft.

Hartelijke groet,
namens het team van ERA Contour                     namens Eigen Haard
 

Antoon Hoogveldt                                                  Thijs Faber

Hoofduitvoerder                                                     Projectontwikkelaar