CONCORDE

UTRECHT

Projectinformatie

In opdracht van ontwikkelaar DUQER bouwt ERA Contour het nieuwbouwproject Concorde in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone. Aan de Eendrachtlaan maakt het bestaande kantoorpand Beneluxstate plaats voor 2 woongebouwen met in totaal 215 appartementen. Eind 2021 wordt gestart met slopen en begin 2022 start ERA Contour met de realisatie van het plan. De oplevering staat gepland voor eind 2024.

ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers
Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u dit altijd melden via de website van Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl) of via TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473.

Ook gemeente Utrecht is nauw bij Concorde betrokken
Onze bouwwerkzaamheden vinden uiteraard plaats binnen de hiervoor geldende wettelijke kaders. Hierop ziet ook de gemeente Utrecht toe. Heeft u vragen over de rol van de gemeente tijdens de bouwwerkzaamheden van dit project? Neem dan gerust contact op met Gemeente Utrecht: zij zijn bereikbaar via merwedekanaalzone@utrecht.nl.

-----------------------------------------------------------------

On behalf of developer DUQER, ERA Contour is building the Concorde new-build project in sub-area 6 of the Merwedekanaalzone. The existing Beneluxstate office building on Eendrachtlaan 10 is making way for 2 residential buildings with a total of 215 apartments. Demolition will start at the end of 2021 and ERA Contour will start realizing the plan at the beginning of 2022. Completion is planned for the end of 2024.

ERA Contour is affiliated with Bewuste Bouwers
This means that we apply rules of conduct aimed at limiting the nuisance to the environment of a construction site as much as possible. If you nevertheless experience nuisance, you can always report this via the Bewuste Bouwers website (www.bewustebouwers.nl) or via TBI Direct on telephone number 0900-8243473.

The municipality of Utrecht is also closely involved with Concorde
Our construction work naturally takes place within the applicable legal frameworks. The municipality of Utrecht also monitors this. Do you have questions about the role of the municipality during the construction work of this project? Please feel free to contact the Municipality of Utrecht: they can be reached via merwedekanaalzone@utrecht.nl.

Bekijk ook

Uw contactpersoon

Team Concorde