CONCORDE

UTRECHT

Projectinformatie

In opdracht van ontwikkelaar DUQER bouwt ERA Contour het nieuwbouwproject Concorde in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone. Aan de Eendrachtlaan maakt het bestaande kantoorpand Beneluxstate plaats voor 2 woongebouwen met in totaal 215 appartementen. Eind 2021 wordt gestart met slopen en begin 2022 start ERA Contour met de realisatie van het plan. De oplevering staat gepland voor eind 2024.

ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers
Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u dit altijd melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473.

Ook gemeente Utrecht is nauw bij Concorde betrokken
Onze bouwwerkzaamheden vinden uiteraard plaats binnen de hiervoor geldende wettelijke kaders. Hierop ziet ook de gemeente Utrecht toe. Heeft u vragen over de rol van de gemeente tijdens de bouwwerkzaamheden van dit project? Neem dan gerust contact op met Gemeente Utrecht: zij zijn bereikbaar via merwedekanaalzone@utrecht.nl.

-----------------------------------------------------------------

On behalf of developer DUQER, ERA Contour is building the Concorde new-build project in sub-area 6 of the Merwedekanaalzone. The existing Beneluxstate office building on Eendrachtlaan 10 is making way for 2 residential buildings with a total of 215 apartments. Demolition will start at the end of 2021 and ERA Contour will start realizing the plan at the beginning of 2022. Completion is planned for the end of 2024.

ERA Contour is affiliated with Bewuste Bouwers
This means that we apply rules of conduct aimed at limiting the nuisance to the environment of a construction site as much as possible. If you nevertheless experience nuisance, you can always report this via the Bewuste Bouwers website or via TBI Direct on telephone number 0900-8243473.

The municipality of Utrecht is also closely involved with Concorde
Our construction work naturally takes place within the applicable legal frameworks. The municipality of Utrecht also monitors this. Do you have questions about the role of the municipality during the construction work of this project? Please feel free to contact the Municipality of Utrecht: they can be reached via merwedekanaalzone@utrecht.nl.

Bekijk ook

Uw contactpersoon

Team Concorde

Updates

Fijne feestdagen!

Met de feestdagen in het vooruitzicht hierbij een nieuwe update vanaf de bouw van Concorde. Wat kunt u de aankomende periode verwachten? Zoals u gezien heeft, zijn we flink de hoogte in gegaan....

Een mooie zomer gewenst!

Nog een paar dagen en dan is het stil op de bouwplaats. Onze zomervakantie, oftewel de zogeheten bouwvak, staat voor de deur. Van 24 juli t/m 11 augustus gaan wij met vakantie. Gedurende deze periode...

Werkzaamheden 5 april verschuiven naar 13 april

Woensdag 5 april zouden we verder gaan met het storten van de keldervloer. De planning is aangepast: we werken hier op donderdag 13 april aan. Als het dan slecht weer is, kan het zijn dat we...

Nieuwsbrief 10 | 2023

Mogelijke overlast door vlinderen van beton  Ken je de gladde betonvloeren in parkeergarages? Dat zijn gevlinderde betonvloeren. Deze vloer komt ook in de parkeergarage van Concorde. Om een...

Wij wensen u fijne feestdagen!

De feestdagen staan voor de deur! Tijd om het kerstdiner voor te bereiden en met iedereen die u lief is te proosten op een mooi nieuw jaar! Het uitvoeringsteam van Concorde gaat er ook even tussenuit....

Nieuwsbrief 9 | 2022

Heiwerk zit er bijna op Het heiwerk zit er inmiddels bijna op. De laatste heistelling zal naar verwachting volgende week de bouwplaats verlaten. Als de heistelling is vertrokken, dan starten wij...

Nieuwsbrief 8 | 2022

Vorige week berichtten we over onze heistelling die kapot is. Er is een onderdeel van de stelling gebroken en daarom moest de heistelling terug naar de leverancier voor reparatie. Vandaag is de...

Nieuwsbrief 7 | 2022

Heistelling kapot Zoals u wellicht is opgevallen, is onze heistelling afgelopen vrijdag afgevoerd. Het heiwerk is helaas nog niet gereed. Er is een onderdeel van de stelling gebroken en daarom moet de...

Nieuwsbrief 6 | 2022

Mogelijk meer overlast Vanaf deze week verwachten wij iets meer overlast te geven dan u van ons gewend bent, omdat de warmte- koude opslagbronnen worden geboord. Met deze bronnen maken wij straks...

Nieuwsbrief 5 | 2022

Heistelling geleverd en opgebouwd Vlak voor het weekend geven we u graag een update over de voortgang op de bouw. In de loop van volgende week wordt de heistelling geleverd en opgebouwd. Voor u...

Nieuwsbrief 4 | 2022

De bouwvakantie staat voor de deur. Van 25 juli t/m 12 augustus gaan wij met vakantie. Maandag 15 augustus zijn wij weer aanwezig. In plaats van voor de vakantie, wordt de heistelling na de...

Newsletter 4 | 2022

It's almost time for a summerbreak! We are going on holiday from 25 July untill 12 August. We will be back on Monday August 15. The piling rig will be built after the holidays. Until then, it is...

Nieuwsbrief 3 | 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de reden van de vertraagde sloopwerkzaamheden en de te verwachten werkzaamheden voor de komende periode. Sloop vertraagd (verstopt asbest) Zoals u misschien...

Newsletter 3 | 2022

We’d like to use this newsletter to inform you about the reason for the delayed demolition work and the activities you can expect during the forthcoming period. Delayed demolition (clogged...

Update werkzaamheden Concorde

De sloop van het pand Beneluxstaete vordert! In de week van 13 juni start de sloper daarom met een puinbreker. Deze zorgt ervoor dat het puin in kleine stukjes wordt gebroken, zodat het afgevoerd kan...

Update Concorde | ENGLISH VERSION

The demolition of the Beneluxstaete building is progressing! In the week of June 13th the demolition company will therefore start with a rubble crusher. This ensures that the debris is broken into...

Nieuwsbrief 2 | 2022

Dit gebeurt er de komende tijd rondom de nieuwbouw In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat de sloper verwachtte voor de Kerst klaar te zijn met de sloop van het huidige pand van Beneluxstaete....

Newsletter 2 | 2022

This will happen in the coming time In the previous newsletter we told you that the demolition company expected to be finished with the demolition of the current Beneluxstaete building before...

Nieuwsbrief 1 | 2021

Een nieuwsbrief over de nieuwbouw Binnenkort gaan wij van bouwer ERA Contour bij u in de buurt aan de slag met de nieuwbouw van project Concorde. En omdat wij te gast zijn in uw buurt, stellen we ons...

Newsletter 1 | 2021

A newsletter about the new construction project Soon we, from building company ERA Contour, will start working on the new construction of the Concorde project in your area. And because we are guests...