CONCORDE

UTRECHT

Nieuwsbrief 2 | 2022


Dit gebeurt er de komende tijd rondom de nieuwbouw
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat de sloper verwachtte voor de Kerst klaar te zijn met de sloop van het huidige pand van Beneluxstaete. Zoals u kunt zien, is het nog niet zo ver. De asbestsanering en het leeghalen van het pand hebben helaas langer geduurd dan verwacht. Wél staan er rondom het hele gebouw tijdelijke hekken, en zijn de bouwketen geplaatst. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het leeghalen van het gebouw en het voorbereiden van de daadwerkelijke sloop van het pand.

We verwachten dat de sloper volgende week, in de week van 14 februari, kan starten met het naar beneden halen van het pand. Dat gebeurt met een sloopkraan met een hele lange arm, die het gebouw van boven naar beneden in kleine stukken knijpt. Dit duurt naar verwachting zo’n twee weken. Daarna worden de huidige hekken vervangen door nieuwe hekken die ook gedeeltelijk in de grond vastgezet worden. Hiermee verkleinen we de kans op omwaaien. Deze hekken blijven staan tot de nieuwbouw is afgerond. We verwachten dat de nieuwe hekken geplaatst worden in de week van 7 maart. Kort daarna is er ook een portier op de bouwplaats aanwezig, die de vrachtwagens van en naar de bouwplaats leidt en die de logistiek en veiligheid rondom de bouwplaats in de gaten houdt.


Dit is een voorbeeld van hoe het slopen straks in z’n werk gaat.

In de week van 21 maart verwachten we vervolgens te kunnen starten met het in de grond boren van de palen. Deze boorpalen vormen samen de stabiele ondergrond waarop de gebouwen straks gebouwd kunnen worden. Het grote voordeel van deze boorpalen is dat u minder geluidsoverlast ervaart dan bij traditionele heipalen. In plaats van de doffe klappen van een heistelling, wordt bij boorpalen een koker in de grond geboord, die ter plekke volgestort wordt met beton, waardoor een paal ontstaat.

Naar verwachting neemt het boorwerk van deze palen zo'n 10 weken, aansluitend, in beslag. Dus zoals het er nu naar uitziet, zitten alle palen begin juni in de grond. Als dat zover is, kunnen we de damwanden in de grond aanbrengen en daarna écht van start met de bouw. Tegen die tijd informeren wij u opnieuw.

Dit kunt u merken van onze werkzaamheden
Het slopen van het pand Beneluxstaete gebeurt door een kraan met een grote knijper.  Hier kunt u geluidsoverlast van ervaren. Na het slopen van het gebouw, wordt het puin kleiner gemaakt met een zogenoemde puinbreker. Dit brengt trillingen en geluid met zich mee. De sloper verwacht zo’n week nodig te hebben voor deze werkzaamheden. Daarnaast komen er de komende tijd steeds vaker vrachtwagens van en naar de bouwplaats gereden, omdat er steeds meer werkzaamheden plaatsvinden. Onze leveranciers en onderaannemers gebruiken de vaste route naar en van de bouwplaats. De ingang en uitgang van onze bouwplaats bevindt zich aan de Vliegend Hertlaan. De enige geluidsoverlast die u kunt verwachten van het boren van de palen, is het geluid van de machines die staan te draaien en de betonwagens die dagelijks af en aan rijden voor het aanleveren van beton.

Wij houden u op de hoogte
Na deze nieuwsbrief, informeren wij u graag verder over onze werkzaamheden via deze website: www.eracontourbouwt.nl/projecten/concorde. Hier vindt u regelmatig updates over de bouw en de eventuele overlast die u hiervan kunt verwachten. Op deze pagina kunt u ook uw mailadres achterlaten, dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden. Van dinsdag tot en met vrijdag is onze uitvoerder Cor Stokkel aanwezig op de bouwplaats. Heeft u vragen? Kom dan gerust langs in onze bouwkeet, hij beantwoordt uw vragen graag.

ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers
Het is goed te weten dat wij zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl). Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u dit altijd melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473.


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Team Concorde

Andere berichten

Fijne feestdagen!

Met de feestdagen in het vooruitzicht hierbij een nieuwe update vanaf...

Een mooie zomer gewenst!

Nog een paar dagen en dan is het stil op de bouwplaats. Onze...

Werkzaamheden 5 april verschuiven naar 13 april

Woensdag 5 april zouden we verder gaan met het storten van de...

Nieuwsbrief 10 | 2023

Mogelijke overlast door vlinderen van beton  Ken je de gladde...

Wij wensen u fijne feestdagen!

De feestdagen staan voor de deur! Tijd om het kerstdiner voor te...

Nieuwsbrief 9 | 2022

Heiwerk zit er bijna op Het heiwerk zit er inmiddels bijna op. De...

Nieuwsbrief 8 | 2022

Vorige week berichtten we over onze heistelling die kapot is. Er...

Nieuwsbrief 7 | 2022

Heistelling kapot Zoals u wellicht is opgevallen, is onze heistelling...

Nieuwsbrief 6 | 2022

Mogelijk meer overlast Vanaf deze week verwachten wij iets meer...

Nieuwsbrief 5 | 2022

Heistelling geleverd en opgebouwd Vlak voor het weekend geven we u...

Nieuwsbrief 4 | 2022

De bouwvakantie staat voor de deur. Van 25 juli t/m 12 augustus gaan...

Newsletter 4 | 2022

It's almost time for a summerbreak! We are going on holiday from 25...

Nieuwsbrief 3 | 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de reden van de vertraagde...

Newsletter 3 | 2022

We’d like to use this newsletter to inform you about the reason...

Update werkzaamheden Concorde

De sloop van het pand Beneluxstaete vordert! In de week van 13 juni...

Update Concorde | ENGLISH VERSION

The demolition of the Beneluxstaete building is progressing! In the...

Newsletter 2 | 2022

This will happen in the coming time In the previous newsletter we told...

Nieuwsbrief 1 | 2021

Een nieuwsbrief over de nieuwbouw Binnenkort gaan wij van bouwer ERA...

Newsletter 1 | 2021

A newsletter about the new construction project Soon we, from building...