CONCORDE

UTRECHT

Nieuwsbrief 6 | 2022


Mogelijk meer overlast
Vanaf deze week verwachten wij iets meer overlast te geven dan u van ons gewend bent, omdat de warmte- koude opslagbronnen worden geboord. Met deze bronnen maken wij straks gebruik van de bodemwarmte om de toekomstige gebouwen te warmen en koelen.

De overlast kan bestaan uit geluid en trillingen. Voor het boren op diepte (~60 meter) wordt er namelijk eerst een mantelbuis ingetrild, wat voor trillingen kan zorgen. Vervolgens zal de daadwerkelijke boring plaatsvinden, wat mogelijk voor geluidsoverlast kan zorgen. Wij verwachten ongeveer één week per bron bezig te zijn. Daarna worden de bronnen schoongespoeld. 

Duur van deze overlast
Deze week wordt de opstelling geleverd en klaar gemaakt voor gebruik. Naar verwachting kunnen we dan vanaf volgende week beginnen met het boren van de eerste bron. De week daarop kunnen we de tweede bron gaan boren. Wanneer we klaar zijn met het boren, wordt alles schoon gespoeld. Dit duurt zo'n drie weken.

Wat gebeurd er daarna/verder?
Het heiwerk gaat nog even door en in de tussentijd worden straks in verschillende fases de grond uitgegraven. Met het uitgraven van de grond zal de vorm van de heipalen zichtbaar worden, dit zijn een soort wokkels. Zie de bijgevoegde afbeelding voor een voorbeeld hiervan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen of overlast? Spreek ons aan!
In het eerste halfjaar van het jaar 2024 verwachten wij onze werkzaamheden in uw buurt af te ronden. Tot die tijd zijn wij (als tijdelijke buur) te gast en willen wij graag fijne buren voor u zijn. Wij nemen u als buur serieus.

Mocht u overlast ervaren en/of vragen hebben, voelt u zich vrij om ons aan te spreken. Ons uitvoeringsteam is dagelijks aanwezig op het bouwterrein en onze (eigen) medewerkers zijn te herkennen aan de blauwe en witte bouwhelmen met een ERA Contour / TBI logo.

Klacht eenvoudig online melden
Mocht het toch spannend zijn ons aan te spreken of bent u gewoon niet in de gelegenheid, dan kunt u altijd gebruik maken van het klachtenportaal bij ‘Bewuste Bouwers’. Dit is de directe link naar ons project: https://www.verbeterdebouw.nl/?bouwplaats_id=141090

Klachten die via bovenstaande link worden gemeld, komen direct bij ons (team Concorde) binnen en daar kunnen wij sneller op reageren dan een klacht die via ons kantoor binnenkomt.