CONCORDE

UTRECHT

Update werkzaamheden Concorde


De sloop van het pand Beneluxstaete vordert! In de week van 13 juni start de sloper daarom met een puinbreker. Deze zorgt ervoor dat het puin in kleine stukjes wordt gebroken, zodat het afgevoerd kan worden. Een deel van dit gebroken puin wordt ook gebruikt voor het verstevigen van de bouwweg. De werkzaamheden van de puinbreker nemen naar verwachting zo’n 3 weken in beslag. Van deze werkzaamheden kunt u geluids- en trillingshinder ervaren.

Begin juli verwachten we vervolgens te starten met het aanbrengen van de damwanden. Dit zijn de stalen wanden die de grond onder de bouwplaats afsluiten. Op die manier blijven het grondwaterpeil en de druk in de grond onder én naast de bouwplaats gelijk. De damwanden worden de grond in getrild. Ook hiervan kunt u best wat trillingen en geluid verwachten. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Als deze werkzaamheden achter de rug zijn, dan verwachten we half juli echt te starten met de bouw! Een mooie mijlpaal! We starten met het boren van de funderingspalen. Deze palen worden, in tegenstelling tot traditionele heipalen, de grond in geboord en niet geheid. Het grote voordeel daarvan, zeker voor u als omwonende, is dat bij deze methode heel weinig trillingen en geluid vrij komen. Zodra we bijna starten met boren, informeren wij u opnieuw.